Samenwerken in het publieke domein
5 OKTOBER 2021
WAT WETEN WE VAN DE BURGER?

". . . de vele overheidsorganisaties werken niet goed samen. Om de samenwerking te verbeteren komen overheden tot wat men noemt ketensamenwerking of keteninformatisering. Deze ketensamenwerking laat op een paar plaatsen goede resultaten zien, maar er is nog een lange weg te gaan."

(Uit: toespraak A. Brenninkmeijer, Nationale ombudsman, bij aanbieding jaarverslag 2008 aan de Tweede Kamer, De Volkskrant 19 maart 2009).

Inmiddels zijn we een decennium verder. Voor consumenten, producenten, bedrijven en publiek organisaties geldt dat we midden in het informatietijdperk zitten. Voor een marketingeer is het tweede natuur: ken je klant. Inmiddels is het voor vele ander experts ook wel duidelijk dat als je wilt samenwerken op diverse vakgebieden - ook al is het juridisch kader aanzienlijk aangescherpt ten aanzien van privacy - dien data te verzamelen over het subject. Ken je patiƫnt, ken je vastgoed, ken je medewerker, ken je energieverbruik, ken je burger.

Gelukkig begint het samenwerken in het publieke domein steeds meer gemeengoed te worden. Ook wordt de samenwerking gezocht met marktpartijen. Waar staan we nu in het samenwerken en hoe goed weten we wat de burger wil en vooral doet? Kan de digitale transformatie hier ons bij helpen?

Tijd om mensen vanuit de praktijk aan het woord te laten met als thema: DE WIJK ALS INFORMATIEBOUWSTEEN

Locatie Van der Valk Eindhoven
Doelgroep Bestuurders van het publieke domein, zoals:
  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Onderwijsinstellingen
  • Veiligheidsregio's
  • Welzijnsorganisaties
  • Zorginstellingen

Bijdrage 295,00 Euro per bezoeker exclusief BTW.

ORGANISATIE EN CONTACT

Dit initiatief wordt georganiseerd door Stekademy en Armana Cloud.

Contactpersonen:

Roy Drissen | |

Cor Snoeijs | |

Poppe Wijnsma | |

COVID-19 Vanwege de huidige maatregelen van de overheid rondom COVID-19 mogen er bijeenkomsten plaatsvinden zonder restricties op het aantal personen maar wel op 1,5 meter van elkaar. Verder vragen wij u in het hotel de looproutes te volgen en 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

INSCHRIJVEN

Geen uitnodiging ontvangen? Klik hier.

Doelgroepselectie is strikt: bestuurder of bestuursadviseur van een publieke organisatie of ideële organisatie.